Tilgjengelighetsverktøy

Velkommen til Rakkestuten Blandakor

"Rakkestuten" er navnet på ei lys- og lydbøye som markerer det sydøstre hjørnet av Rakkelandet, et farlig gruntvannsområde rett syd av Stavern. Bøya har fått det velklingende navnet Rakkestuten fordi den avga en rautende lyd frembrakt ved bølgebevegelsen som presset luft opp gjennom et rør inne i bøya og ut gjennom et signalhorn. Når høst og vinterstormene raste inn over Rakkelandet kunne vi om natten høre hvordan Rakkestuten buret i vilt raseri der ute i det mørke kavet...

I dag inngår ikke lydsignaler i kystverkets signalportefølje og "stuten" er i dag taus - desto bedre er det at vi har fått et kor som det er lyd i...

Havområdet Rakke er blant de farligste farvannene langs vår lange kyst derav navnet Rakke, avledet fra "Rakkeren" - "Bøddelens medhjelper". Rakke er antageligvis landets største skipskirkegård.

Vinterstorm på Rakke

Når vinterstormene herjer på Rakke, er det best å være på land. Foto: Dag Oppen Berntsen