Tilgjengelighetsverktøy

TORSDAG 24. mai 2018

kl. 17.30 synger vi på Grevle Sykehjem

kl. 18.15 synger vi på Sjømannshjemmet

 

TORSDAG 31. mai 2018

kl. 17.30 synger vi på STABRU i Brunla Alle (tidligere Brunlaveien)

kl. 18.15 synger vi på Buktasenteret nede ved havna

eldre 1eldre 2eldre 3