Alt

Vi er for tiden 26 alter i Rakkestuten Blandakor. En presentasjon av "crewet":

Alette Haveland Skifjell

Anne Friberg Gusland

Anne Landsverk Johansen

Bente Gjeterud

Elin Liverød

Gina Iversen

Gun Thomsen

Hege Windingstad

Hilde Helene Aares

Inger Lise Raastad

Inger Merethe Raastad

Janne Bøe Hansen

Lill Anita Djupang

Line Berthelsen

Liv Seeberg Nielsen

Mona Lundquist

Monica Hansen

Nina Lindhjem

Oddlaug Gardsteig Larsen

Ragnhild Larsen

Ruth Engebretsen

Sigrid Gusland

Sissel Lindhjem

Sylvi Stangeby

Trude Ottem

Trude Merthe Sivertsen