Tilgjengelighetsverktøy

Vi er for tiden 9 basser i Rakkestuten Blandakor. En presentasjon av "crewet":

Arne Høgstedt

Gunnar Nilsen

Harald Johansen

Jan Oppen Berntsen

Jarl Tunold-Hanssen

Kai Heier

Petter Boye

Trond Toftland

Ulf Arne Hansen