Tilgjengelighetsverktøy

Vi er for tiden 25 sopraner i Rakkestuten Blandakor.

En presentasjon av "crewet":

Anne Marie Seierstad

Anne May Mauritzen

Astrid Eikill

Bente Stene

Berit Oppedal

Betty Lillian Nilsen

Birthe Tombre

Bodil Husøy

Gerd Kjelsrud

Hanne Sjønøst

Hilde Sannerholt

Ida Mollerud

Inger-Anne IA Staurseth

Kari-Ellen Bjørnsen

Laila Bergstrøm

Lajla Elisabeth Lorentzen

Margit Lindhjem

Marianne Olsvoll

Mette Engebretsen

Reidun Haugene

Reidun Horgen

Siri Solem

Solveig Rauan Holtet

Vilde Ottem-Gui

Wenche Nordrum