Sopran

Vi er for tiden 23 sopraner i Rakkestuten Blandakor.

En presentasjon av "crewet":

Anne Marie Seierstad

Anne May Mauritzen

Astrid Eikill

Berit Oppedal

Betty Lillian Nilsen

Birthe Tombre

Bodil Husøy

Ella Anita Gjeterud

Gerd Kjelsrud

Hanne Sjønøst

Hilde Sannerholt

Ida Mollerud

Inger-Anne IA Staurseth

Margit Lindhjem

Marianne Olsvoll

Mette Engebretsen

Mette B. Walaker

Reidun Haugene

Reidun Horgen

Siri Solem

Solveig Rauan Holtet

Vilde Ottem-Gui

Wenche Nordrum