Tenor

Vi er for tiden 8 tenorer i Rakkestuten Blandakor. En presentasjon av "crewet":

Dag Bjørnefjell

Kåre Stangeby

Ove Hansen

Roar Tidemansen

Roger Staurseth

Rune Ottem

Vidar Nyborg Wendel

Åsmund Berg Holm