Tilgjengelighetsverktøy

Vi er for tiden 11 tenorer i Rakkestuten Blandakor. En presentasjon av "crewet":

Annar Bohlin-Hansen

Asbjørn Gaustad

Dag Bjørnefjell

Knut Stene Henriksen

Kåre Stangeby

Ove Hansen

Roar Tidemansen

Roger Staurseth

Rune Ottem

Tor Beisland

Vidar Nyborg Wendel