Tilgjengelighetsverktøy

Berit O
Berit er Stavernsjente og lærer på barneskolen på Østre Halsen.
Hun har fordypning i musikk og elsker allsang ;-)
Berit var med å starte Rakkestuten og har vært sekretær i korets styre siden start.